ท้องฟ้ายามค่ำคืนเหนือโบสถ์ในเซาท์ไอส์แลนด์ของนิวซีแลนด์ (สเปซด็อคอม)

       องค์กรด้านการอนุรักษ์ความ มืดของท้องฟ้าประกาศให้เกาะเซาท์ไอส์แลนด์ของนิวซีแลนด์เป็นหนึ่งในสถานที่ ดูดาวที่ดีที่สุดในโลก เพราะไม่มี “มลภาวะทางแสง” และเป็นสถานที่ใช้อุปกรณ์ควบคุมแสงมาตั้งแต่ยุค 80
       
       บ็อบ ปาร์กส์ (Bob Parks) ผู้อำนวยการสมาคมพิทักษ์ความมืดแห่งท้องฟ้าสากล (International Dark-Sky Association) ประกาศให้เกาะเซาท์ไอส์แลนด์เป็นหนึ่งในดินแดนที่ดีที่สุดบนโลกสำหรับการดู ดาว เพราะเป็นแหล่งที่เกือบปราศจาก “มลภาวะทางแสง” และเป็นสถานที่ขนาดใหญ่ที่สุดซึ่งได้รับยกย่องให้เป็น “เขตอนุรักษ์ฟ้ามืดสากล” (International Dark Sky Reserve)
       
       สเปซด็อทคอมระบุว่าทางสมาคมได้ประกาศสถานที่เหมาะแก่การดูดาวมากที่ สุดในโลกแล้วทั้งหมด 4 แห่ง โดยบริเวณที่จะได้รับการยกย่องให้เป็นเขตอนุรักษ์ฟ้ามืดได้นี้ ต้องมีคุณสมบัติเป็นเขตอนุรักษ์ได้ต้องสร้างให้มีสภาพแวดล้อมยามค่ำคืนมีฟ้า ที่มืดสนิท และไม่มีมลพิษทางแสงรบกวน
       
       สถานที่แห่งใหม่ซึ่งได้รับการประกาศให้เป็นเขตอนุรักษ์ความมืดสำหรับ ท้องฟ้านี้ครอบคลุมอุทยานแห่งชาติอาโอรากิ (Aoraki) และ ภูเขาเมานท์คุก (Mt.Cook) ของนิวซีแลนด์ รวมถึงลุ่มน้ำแมคเกนซี (Mackenzie Basin) โดยมีชื่อเขตอนุรักษ์ว่า “เขตอนุรักษ์ฟ้ามืดโออากิแมคเกนซี” (Aoraki Mackenzie International Dark Sky Reserve) ซึ่งกินพื้นที่มากกว่า 4,144 ตารางกิโลเมตร
       
       ทั้งนี้ เป็นการประกาศที่เกิดขึ้นใกล้เคียงการประชุมแสงดาวนานาชาติ (International Starlight Conference) ครั้งที่ 3 ที่จัดขึ้นในนิวซีแลนด์ระหว่างวันที่ 11-13 มิ.ย.55 ซึ่งการประชุมดังกล่าวพยายามเน้นย้ำว่า ท้องฟ้ายามค่ำคืนที่เต็มไปด้วยดาวนั้นเป็นมรดกพื้นฐานของมนุษยชาติ และการปกป้องท้องฟ้าที่มืดมิดนั้นเป็นเรื่องจำเป็นในการสร้างความมั่นใจว่า คนในรุ่นปัจจุบันและรุ่นต่อไปนั้นจะมีโอกาสได้มองเห็นดวงดาว
       
       ทั้งนี้ ผู้ก่อตั้งแขตอนุรักษ์ความมืดของท้องฟ้าในนิวซีแลนด์ตระหนักว่า ฟ้ายามค่ำคืนนั้นมีบทบาทสำคัญต่อประวัติศาสตร์ในพื้นที่ อย่างประชากรกลุ่มแรกของพื้นที่เช่นชนเผ่าเมารี (Maori) นั้น ไม่ได้ใช้ท้องฟ้ายามค่ำคืนเพื่อนำทางสู่เกาะเท่านั้น แต่พวกเขายังสร้างเรื่องเล่าเกี่ยวกับดาราศาสตร์และดวงดาวขึ้นเป็นวัฒนธรรม ของตัวเอง และยังใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
       
       เมื่อเดือนที่ผ่านมาสเปซด็อทคอมระบุว่าทางสมาคมได้ประกาศจุดแรกที่ เหมาะแก่การดูดาวที่สุดคือ เขตอนุรักษ์ธรรมชาตินามิบแรนด์ (the NamibRand Nature Reserve) ในแอฟริกา ซึ่งเป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศนามิเบีย ส่วนลุ่มน้ำแมคเกนซีนั้นเป็นบริเวณที่มีท้องฟ้ายามค่ำคืนที่ชัดเจนที่สุด มืดมากที่สุดและน่าตื่นตาตื่นใจมากที่สุดในนิวซีแลนด์
       
       ทั้งนี้ อุปกรณ์ควบคุมแสงไฟนอกอาคารถูกนำไปติดตั้งในบริเวณดังกล่าวตั้งแต่ช่วง ทศวรรษ 1980 ซึ่งอุปกรณ์เหล่านั้นไม่เพียงแต่ลดมลภาวะทางแสงให้แก่ หอดูดาวเมานท์จอห์น (Mt. John Observatory) ที่อยู่ใกล้ๆ แต่ยังช่วยประหยัดพลังงาน ปกป้องชีวิตสัตว์ป่า และทำให้บริเวณดังกล่าวเป็นหนึ่งในสถานที่ยอดนิยมสำหรับการดูดาวด้วย